Bij vragen kan u ons contacteren op het nummer 011/60.67.34
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene handelsvoorwaarden

 

ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN

 

Op alle activiteiten tussen u en Ruitershop Ciba zijn onderstaande handelsvoorwaarden van toepassing:

 

1 Sluiten van een contract

 

1.1 De presentatie van onze producten in de Ruitershop Ciba-onlineshop is slechts een vrijblijvende uitnodiging om goederen bij ons te bestellen.

 

1.2 Met het versturen van de bestelling doet u een bindende offerte voor het sluiten van een koopcontract.

 

1.3 De offerte wordt door ons aanvaard bij levering van goederen. De automatisch gegenereerde bevestigingsmail voor de bestelling is nog geen aanvaarding van de offerten, maar documenteert alleen maar dat de bestelling bij ons is aangekomen. Het staat ons vrij te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onmiddellijk mee.

 

1.4 Als wij tijdens de verwerking van uw bestelling vaststellen dat de door u bestelde goederen niet beschikbaar zijn, wordt u daarover per e-mail geïnformeerd. Een contract over de niet-beschikbare goederen komt niet tot stand.

 

1.5 Wij verkopen onze goederen uitsluitend aan eindconsumenten met een leeftijd van 18 jaar en ouder en alleen in de hoeveelheden die in de handel gebruikelijk zijn.

 

1.6 "U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping:

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

 

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

2  Levering /modaliteiten verzending / retour

 

2.1 Bestellingen van maandag t.e.m. vrijdag worden de dag zelf nog verwerkt en binnen 1 tot 4 dagen geleverd. Bestelling op vrijdag na 12 uur en op zaterdag en zondag worden binnen 3 tot 5 dagen afgeleverd. (mits uw gegevens correct zijn). Moest u op het moment van levering niet thuis zijn zal Bpost een bericht nalaten. Als we de aflevering van een zending niet kunnen voltooien, om eender welke reden word het pakket naar dichtstbijzijnde Bpost afhaalpunt gebracht waar u uw pakketje kan gaan afhalen.

 

2.2 De producten worden verzonden door onze partner Bpost. Ruitershop Ciba stelt zich niet aansprakelijk in het geval de leveringstermijn langer wordt door toedoen van Bpost, evenmin als voor het verlies van de bestelde artikelen of bij een staking. De vervoersrisico's zijn voor rekening van de koper, die binnen drie (3) werkdagen te rekenen vanaf de leveringsdatum een met redenen omkleed bezwaarschrift bij Bpost moet indienen. Overigens wordt uitdrukkelijk bepaald dat de eigendom van de bestelde artikelen uitsluitend op de koper overgaat na de algehele betaling van het totale factuurbedrag, met de leveringskosten inbegrepen. Alle andere risico's van verlies van en schade aan de artikelen worden overgedragen aan de koper bij levering.

 

2.3 Artikels retourneren of omruilen is altijd 100% ten laste van de koper. Tenzij voorafgaande het retourneren of de omruiling schriftelijk via briefwisseling of via E- mail met goedkeuring van zowel verkoper Ruitershop Ciba en de koper anders wordt afgesproken.

 

3 Nauwkeurigheid van gegevens

 

3.1 Wij doen er alles aan om de informatie op onze website op elk moment volledig, nauwkeurig en actueel te houden. Toch kan het gebeuren dat de informatie onjuist, onvolledig of verouderd is. Ruitershop Ciba kan niet de nauwkeurigheid en de actualiteit van enige informatie op onze website garanderen.

 

3.2 Wij doen onze uiterste best om de kleuren van elk kledingstuk of artikel waarheidsgetrouw weer te geven op onze website. Hou er echter rekening mee dat de kleuren op de foto's licht kunnen afwijken van de reële kleuren (afhankelijk van onder andere beeldscherm, lichtsterkte,…). Neem gerust contact met ons op als je twijfelt over een kleur.

 

4 Prijzen en betalingswijzen

 

4.1 De prijzen op het tijdstip van de bestelling, zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

 

4.2 De betaling van de goederen wordt verricht overeenkomstig de betalingsmodaliteiten die u werden aangeboden.

 

4.3 Online betalen in onze webshop gebeurt door middel van een beveiligde transactie in samenwerking met onze partner MOLLIE. Je betaalgegevens en creditcardinfo worden enkel gebruikt voor de betaling en nooit vrijgegeven aan andere partijen. Online betalen bij Ruitershop Ciba is 100% veilig. Om uw creditkaartgegevens te beschermen, worden uw volledige gegevens gecodeerd vis SSL-servers verstuurd en zijn zodoende beveiligd tegen toegang van derden.

 

4.4 Over het algemeen geldt bij alle betalingen per creditkaart de volgende regeling: Bij misbruik van een creditkaart door een onrechtmatige persoon kunt u bij uw creditkaartmaatschappij bezwaar maken. In geval van misbruik wordt het bedrag gerestitueerd. De meeste creditkaartmaatschappijen dragen of alle kosten of beperken uw aansprakelijkheid tot een eigen risico van niet meer dan €50.00 In geval van schade die aantoonbaar het gevolg is van een bestelprocedure bij Ruitershop Ciba, betalen wij uw eigen risico met een maximum van €50.00 indien de schade niet reeds door uw creditkaartmaatschappij is vergoed.

 

4.5 U kan binnenkort ook betalen met een geschenkbon via de online webshop van Ruitershop Ciba.

 

5 Eigendomsvoorbehoud

 

Tot het factuurbedrag volledig is voldaan, blijven de goederen eigendom van Ruitershop Ciba.

 

6 Garantie

 

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de wettelijke garantiebepalingen van toepassing. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren én dat het bij normaal gebruik naar behoren moet functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dat niet het geval is, voorzien wij u zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van het artikel is dat een vervanging, reparatie of terugbetaling.

 

7 Auteursrecht en handelsmerk

 

De complete inhoud van www.ruitershop-ciba.com inclusief teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is ons eigendom of eigendom van onze verwante ondernemingen, licentienemers en/of content-providers. Deze zijn auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Ze mogen uitsluitend met onze toestemming worden gebruikt.

 

8 Beperking van aansprakelijkheid

 

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor virussen, noch schade aan je computer, telecommunicatieapparatuur of ander eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website of het downloaden van enig materiaal van deze website.

 

In geen geval zijn wij, aan ons gelieerde ondernemingen, managers, medewerkers, aandeelhouders, agenten, rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden, retail partners of enige partij die betrokken is bij de creatie, productie of het beheer van deze website aansprakelijk tegenover enige partij voor enige indirecte, bijzondere, aanvullende, incidentele of gevolgschade (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van winstderving, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking) voortvloeiend uit het gebruik van, onvermogen tot gebruik van of de resultaten van het gebruik van deze website, enige website gelinkt aan deze website, of materiaal, informatie of diensten die op dergelijke websites voorkomen, ongeacht of deze gebaseerd is op een garantie, contract, onrechtmatige daad of andere wettelijke grond en ongeacht of je bent gewaarschuwd voor dergelijke schade. De voornoemde beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing voor zover deze wettelijk verboden is. Wij verwijzen je naar de lokale wetgeving voor eventuele verboden op beperking van de aansprakelijkheid.

 

Exploitant Ruitershopciba-onlineshop

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »