Bij vragen kan u ons contacteren op het nummer 011/60.67.34
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene handelsvoorwaarden

 

ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN RUITERSHOP CIBA

Artikel 1: werkingssfeer

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten tussen u en Ruitershop Ciba

 

Artikel 2: algemene bepalingen

2.1 Onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst.

2.2 Ieder begin van uitvoering geldt in ieder geval als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

2.3 Elke afwijking van de algemene voorwaarden van aankoop moeten vooraf het voorwerp uitmaken van een schriftelijk en door de verkoper ondertekenend akkoord.

 

Artikel 3: totstandkoming overeenkomst

3.1 De presentatie van onze producten in de Ruitershop Ciba-onlineshop is slechts een vrijblijvende uitnodiging om goederen bij ons te bestellen.

3.2 Met het versturen van de bestelling doet u een bindende offerte voor het sluiten van een koopcontract.

3.3 De offerte wordt door ons aanvaard bij levering van de goederen. De automatisch gegenereerde bevestigingsmail voor de bestelling vormt nog geen aanvaarding van de offerte, maar dient slechts als documentatie dat de bestelling bij ons is aangekomen. De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren. In het geval dat een bestelling niet wordt uitgevoerd, wordt dit onmiddellijk aan de consument meegedeeld.

3.4 Indien de door de consument bestelde goederen niet beschikbaar zijn tijdens de verwerking van de bestelling, wordt de consument per e-mail op de hoogte gebracht. In een dergelijk geval komt er geen contract tot stand voor de niet-beschikbare goederen.

3.5 De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling gedeeltelijk te annuleren indien bepaalde goederen niet beschikbaar zijn. In dit geval wordt de consument alleen voor de geleverde goederen in rekening gebracht.

3.5 Wij verkopen onze goederen uitsluitend aan eindconsumenten met een leeftijd van 18 jaar en ouder,  en alleen in de hoeveelheden die in de handel gebruikelijk zijn.

 

Artikel 4: prijs en betalingsmodaliteiten

4.1 De prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

4.2 De betaling van de goederen wordt verricht overeenkomstig de betalingsmodaliteiten die u werden aangeboden.

4.3 Online betalen in onze webshop gebeurt door middel van een beveiligde transactie in samenwerking met onze partner MOLLIE. Je betaalgegevens en creditcardinformatie worden uitsluitend gebruikt voor de betaling en zullen nooit worden vrijgegeven aan andere partijen. Online betalen bij Ruitershop Ciba is 100% veilig. Om uw creditcardgegevens te beschermen, worden uw volledige gegevens gecodeerd via SSL-servers verstuurd en zijn ze daardoor beveiligd tegen toegang van derden.

4.4 Over het algemeen geldt bij alle betalingen per creditcard de volgende regeling: bij misbruik van een creditcard door een onrechtmatige persoon kunt u bezwaar maken bij uw creditcardmaatschappij. In geval van misbruik wordt het bedrag gerestitueerd. De meeste creditcardmaatschappijen dragen alle kosten of beperken uw aansprakelijkheid tot een eigen risico van niet meer dan €50,00. In geval van aantoonbare schade als gevolg van een bestelprocedure bij Ruitershop Ciba, betalen wij uw eigen risico met een maximum van €50,00, indien de schade niet al door uw creditcardmaatschappij is vergoed.

Artikel 5: herroepingsrecht

5.1 De consument heeft het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van reden te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

5.2 Voor producten die zijn gepersonaliseerd of verzegeld en niet geschikt zijn voor retournering, geldt geen herroepingsrecht.

Artikel 6:  gevolgen van het herroeping herroepingsrecht

6.1 Als u besluit de overeenkomst te herroepen, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Wij zullen de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er geen kosten in rekening gebracht voor zulke terugbetaling.

6.2 Wij behouden het recht om te wachten met terugbetaling totdat wij de goederen hebben teruggekregen. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit om de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

6.3 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent echter alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen

 

Artikel 7: levering en  modaliteiten van verzending

7.1 De verkoper streeft ernaar om bestellingen binnen de aangegeven levertijd te leveren. Vertragingen kunnen zich echter voordoen en Ruitershop Ciba is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen.

7.2 Bestellingen van maandag t.e.m. vrijdag worden de dag zelf nog verwerkt en binnen 1 tot 4 dagen geleverd. Bestellingen op vrijdag na 12 uur en bestellingen op zaterdag en zondag worden binnen 3 tot 5 dagen  afgeleverd.

7.3 Onze bestellingen worden afgeleverd door onze  partner Bpost.

7.4 Wanneer u niet aanwezig bent bij het moment van levering zal Bpost u een bericht nalaten. Als we de aflevering van een zending niet kunnen voltooien, om eender welke reden word het pakket naar dichtstbijzijnde Bpost afhaalpunt gebracht waar u uw pakketje kan gaan afhalen.

7.5 Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de consument op het moment van levering.

 

 Artikel 8: retour

8.1 Artikels retourneren of omruilen is altijd 100% ten laste van de koper. In uitzonderlijke gevallen kan retourneren of omruiling schriftelijk via briefwisseling of via E-mail met goedkeuring van zowel Ruitershop Ciba als de consument anders worden afgesproken.

 

Artikel 9: nauwkeurigheid van gegevens

9.1 Ruitershop Ciba doet er alles aan om de informatie op onze website op elk moment volledig, nauwkeurig en actueel te houden. Echter kan het gebeuren dat de informatie onjuist, onvolledig of verouderd is. Ruitershop Ciba kan de nauwkeurigheid en de actualiteit van enige informatie op onze website niet ten alle tijde garanderen.

9.2 Ruitershop Ciba doet zijn uiterste best om de kleuren van elk kledingstuk of artikel waarheidsgetrouw weer te geven op onze website. Hou er echter rekening mee dat de kleuren op de foto's licht kunnen afwijken van de reële kleuren (afhankelijk van onder andere beeldscherm, lichtsterkte,…). In geval van twijfel kan u steeds contact opnemen met Ruitershop Ciba.

 

Artikel 10: eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door Ruitershop Ciba in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Ruitershop Ciba  totdat de consument hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

 

Artikel 11: garantie

11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de wettelijke garantiebepalingen van toepassing. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren én dat het bij normaal gebruik naar behoren moet functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dat niet het geval is, voorzien wij u zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van het artikel bestaat dit uit een vervanging, reparatie of terugbetaling.

 

Artikel 12: auteursrecht en handelsmerk

12.1 De complete inhoud van deze website is in het bezit van of onder controle van Ruitershop Ciba. De inhoud en inclusief teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is ons eigendom of eigendom van onze verwante ondernemingen, licentienemers en/of content-providers. Deze worden beschermd door de universele auteursrechten. Deze mag uitsluitend met onze toestemming worden gebruikt.

 

Artikel 13: beperking van aansprakelijkheid

13.1 Ruitershop Ciba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor virussen, noch schade aan je computer, telecommunicatieapparatuur of ander eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website of het downloaden van enig materiaal van deze website.

13.2 In geen geval is Ruitershop Ciba, aan ons gelieerde ondernemingen, managers, medewerkers, aandeelhouders, agenten, rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden, retail partners of enige partij die betrokken is bij de creatie, productie of het beheer van deze website aansprakelijk tegenover enige partij voor enige indirecte, bijzondere, aanvullende, incidentele of gevolgschade (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van winstderving, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking) voortvloeiend uit het gebruik van, onvermogen tot gebruik van of de resultaten van het gebruik van deze website, enige website gelinkt aan deze website, of materiaal, informatie of diensten die op dergelijke websites voorkomen, ongeacht of deze gebaseerd is op een garantie, contract, onrechtmatige daad of andere wettelijke grond en ongeacht of je bent gewaarschuwd voor dergelijke schade. De voornoemde beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing voor zover deze wettelijk verboden is. Wij verwijzen je naar de lokale wetgeving voor eventuele verboden op beperking van de aansprakelijkheid.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »